Vizyonumuz
Özel ders anlama, gelişme ve gelişilen ölçütü aktif olarak hayata geçirebilme konusunda oldukça
önemlidir. Okulda yeterli bilgiyi edinemeyen, öğrenim dönemi boyunca herhangi bir alanda tıkanan ya da
eksikleri olduğunu düşünen bireyler için özel ders eğitimi sunmaktayız. Birebir düzenlediğimiz
eğitimlerimizde öğrencilerin verimli bir şekilde dersi anlayabilmesi ve uygulayabilmesi; aynı zamanda
eksiğinin olduğunu düşündüğü derse karşı ilgisinin artırılması ana hedefimizi oluşturmaktır. İlkokul
öğrenimi gören öğrenciler genellikle oyun hayatından ders hayatına geçiş yaptığında bazı aksaklıklar
yaşamaktadır. Bu aksaklıkların önüne ilköğretim takviye dersleri ile geçmekte, veliler ile birlikte hareket
etmekte ve öğrencinin gelişimi için gerekli kararları birlikte almaktayız.

          Lise döneminde okuyan öğrencilerimiz sınav stresi ile bazı derslere odaklanamamakta ve stres kaynaklı
sorunlar yaşamaktadır. Amacımız, stresi öğrencilerin arka planında bırakmak, daha verimli ders çalışma
sistemi geliştirmek, uygun programlar hazırlamak ve belli alıştırmalarla edinilen bilgileri pekiştirmektir.
Lise döneminde edinilen bilgiler en kalıcı bilgiler olduğundan ve tekrar edilmesi çok da mümkün
olmadığından bu aşamada alınan takviye dersler oldukça kıymetli ve önemlidir. Biz de eğitimciler olarak
hassas olan bu dönemde lise öğrencilerimizin elinden tutarak motivasyonlarının artması ve
öğrenmelerinin tam olarak gerçekleşmesi için gerekli önemi vermekteyiz.

        Üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerinin yanı sıra pek çok kesimden öğrenci de özel ders arayışı içinde
bulunmaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde zorlanılan matematik dersleri için takviye eğitimler
verirken, birebir ders gerçekleştirerek eksik yönleri de gidermekteyiz. Amaçlarımızdan biri de
öğrencilerin bir türlü ısınamadıkları dersler ile alakalı sıcak bir bağ oluşturmak, dersi sevdirmek ve uzun
vadeli olarak bu bağın kalıcılığını sağlamaktır.

                                                Farkımız Nedir?

• Öğrencilerin sıcak ilişki içinde bulunamadığı, zorlandığı hatta hiç ilişki içine girmek istemediği
dersleri sevdirmek,
• Ders anlatımı esnasında farklı ve eğlenceli eğitim metodları kullanarak öğrencilerin
motivasyonunu artırmak,
• İlkokul öğrencileri için girmiş oldukları hassas eğitim dönemi için uygun ve hafif eğitim
programları hazırlamak, ders çalışmanın önemini ve zevkini kavramaya yardımcı olmak,
• Lise öğrencileri için ergenlik dönemi gibi hassas bir dönemde ders çalışmanın öneminin ve
gerekliliklerinin bilgisini vermenin yanı sıra, aktiviteler eşliğinde baskısız bir eğitim ortamında
eğitim sağlamak,
• Üniversiteye hazırlık sürecinde yaşanan stres ve olumsuzlukları geride bırakarak aktif bir şekilde
öğrenme sağlamak, doğru öğrenme yöntemlerini öğrencilere aşılamak ve yine birebir eğitim
metodlarıyla öğrencinin öğrenme şekline uygun eğitim yöntemleri sergilemek,
• Sevdirerek öğretme metodu ile hareket eden öğretmenlerimiz, öğrencilerin uzun vadeli öğrenim
kazanmasını amaç edinmiş olup tam öğrenme gerçekleşmeden yeni bir konuya geçmemektedir.
• Son olarak en önemli ilkemiz, aile olarak gördüğümüz öğrencilerimiz ile sıkı bir bağ oluşturmak
ve hayatlarının her noktasında bu bağın varlığını hissetmelerini sağlamaktır. Bağın sıcaklığı ile
hareket eden öğrenciler daima başarıya giden yolu bulacaktır!